Dziś w Sejmie z inicjatywy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Inicjatywy Na Rzecz Rozwoju Mazowsza odbyła się konferencja, której tematem była „Wspólna strategia rozwoju portów lotniczych im. F. Chopina i Warszawa – Modlin – szansą efektywnego rozwoju Mazowsza”
Udział w Konferencji wzięli m.in. Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,  Marek Zagórski Sekretarz Stanu Ministerstwie Skarbu Państwa Wiceprezes Polski Razem, Jacek Kowalski Burmistrz Nowego Dworu, Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia, Bogdan Ruszkowski- Burmistrz Nasielska, Dariusz Bielecki – Wójt Pomiechówka . Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania za ciekawą i merytoryczną dyskusję.