Prezydium Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Marek Zagórski

Marek Zagórski

Wiceprezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Adam Bielan

Adam Bielan

Wiceprezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Wiceprezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Marcin Ociepa

Marcin Ociepa

Wiceprezes Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Paweł Kowal

Paweł Kowal

Szef Rady Krajowej Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Stanisław Derehajło

Stanisław Derehajło

pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Dariusz Wieteska

Dariusz Wieteska

Skarbnik Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
Michał Cieślak

Michał Cieślak

Członek Prezydium Zarządu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy