W dniu 11 kwietnia Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego odwiedził Politechnikę Łódzką. Pan minister oraz rektor prof. Stanisław Bielecki spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Podczas konferencji wicepremier mówił, że najważniejszym wspólnym zadaniem władz i naukowców, jest przestawienie gospodarki z naśladowczej na innowacyjną  – Jeśli chcemy mieć gospodarkę innowacyjną to musimy się opierać na wynalazkach powstałych w naszych, polskich uczelniach. Łódzkie środowisko naukowe odniosło już w tej dziedzinie bardzo dużo sukcesów – powiedział. – Łódź ma szanse na realizacją jednego z dziesięciu grantów w Europie w ramach projektu Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów. Powstała instytucja stwarza szansę na ścisłą współpracę nauki
z przemysłem oraz na rozwój innowacyjnych technologii potrzebnych regionowi, ale i Polsce.

Wcześniej wicepremier zwiedzał Łódzki Park Naukowo-Technologiczny. Na konferencji prasowej mówił, że jest pod wrażeniem naukowego rozwoju Techno-Parku w Łodzi, który może z powodzeniem konkurować z najważniejszymi ośrodkami w Warszawie i Krakowie.

Minister Gowin nawiązując do pozycji polskich uczelni w światowych rankingach mówił, że należy w tym celu uruchomić bodźce projakościowe, tak aby najlepsze uczelnie w Polsce mogły znaleźć się wśród uczelni wiodących w świecie.

Następnie wicepremier uczestniczył w uroczystej gali wręczenia stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Otrzymało je dziesięć osób wybranych w konkursie zorganizowanym przez Fundację Politechniki Łódzkiej. Na tle wszystkich uczestników wyróżniły się one imponującym dorobkiem naukowym oraz dodatkową aktywnością wykraczającą poza mury uczelni. Stypendia ufundowali: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,ICT Polska Centralna Klaster. Minister wygłosił podczas gali wykład „Od imitacji do innowacji – Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Po południu wicepremier spotkał się w rektoracie Politechniki Łódzkiej z rektorami łódzkich uczelni.