Od kilku miesięcy trwają starania, aby wykorzystać merytoryczny potencjał toruńskich firm w rozwoju przedsiębiorstw oraz w ambitnej inicjatywie utworzenia Regionalnego Centrum Eksperckiego SST (Space Surveillance and Tracking). Jeszcze w tym roku Ministerstwo Rozwoju podejmie decyzję czy zostanie one utworzone w Toruniu. W rywalizacji o powstanie jednostki zajmującej się obserwacją sztucznych satelitów Ziemi biorą udział oprócz grodu Kopernika także Poznań i Gdańsk. Toruń w swej rywalizacji ma duże szanse – posiada bowiem firmy z zapleczem technologicznym i wiedzą merytoryczną o globalnym potencjale. Inicjatywę wspiera Urząd Miasta Torunia i poseł Iwona Michałek z Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.

Na konferencji prasowej mającej miejsce 3 marca 2017r. mówiono również o działalności toruńskich firm w branży kosmicznej i projekcie astronomicznym „Solaris”, który bazuje na zrobotyzowanych teleskopach zlokalizowanych na trzech kontynentach: w Afryce, Australii i Ameryce Południowej. Projekt został dofinasowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  1. DD Toruń : http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/9197_ale_kosmos_to_nie_mrzonki_torun_stawia_na_przemysl_kosmiczny.html
  2. TVTORUŃ : http://www.toruntv.pl/movie/show?id=11974
  3. Radio pik : http://www.radiopik.pl/2,52975,regionalne-centrum-eksperckie-europejskiej-agenc
  4. TVP 3 BYDGOSZCZ https://bydgoszcz.tvp.pl/29356983/czy-w-toruniu-powstanie-regionalne-centrum-europejskiej-agencji-kosmicznej
  5. Toruń.plhttp://www.torun.pl/pl/kosmiczna-inicjatywa
  6. TV Toruń http://www.toruntv.pl/movie/show?id=11975
  7. PAP http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/172751/
  8. Gazeta Pomorska http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/d3ed2daef02c85564d59f3642f98fd44/z/p
  9. Prawo i Kosmos https://www.facebook.com/prawoikosmos/