Wpisy

DTGJ4R_XUAAUkC4.jpg-large

Porozumienie stawia na gospodarkę

Przedstawiciele Porozumienia są gotowi do dalszej pracy w rządzie i aktywnego wspierania premiera Morawieckiego we wdrażaniu pozytywnych zmian w gospodarce. W nowym rządzie przedstawiciele Porozumienia objęli dwa ministerstwa:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tak jak do tej pory będzie kierowane przez Jarosława Gowina, co jest docenieniem dużej pracy wykonanej dotychczas w resorcie, w tym Konstytucji dla Nauki i konsolidacji instytutów badawczych w sieć Łukaszewicz, o których mówił w expose Premier Morawiecki. Jarosław Gowin będzie dalej łączył funkcję Ministra i Wiceprezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które powstanie z podziału Ministerstwa Rozwoju, będzie kierować Jadwiga Emilewicz – dotychczasowy Wiceminister Rozwoju. Minister Emilewicz była zaangażowana w kwestie związane ze wspieraniem innowacji i rozwoju działalności gospodarczej, w tym w opracowanie Konstytucji Biznesu. W ostatnim czasie efekty zaczęły przynosić również działania związane z ograniczaniem emisji CO2 – m.in.: został uruchomiony wspólny program dla bezemisyjnego transportu publicznego wspólnie z Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z podległymi podmiotami.

DSC_3144

Wicepremier Jarosław Gowin był gościem audycji „Sygnały Dnia” w Jedynce.

Przepisy dotyczące działalności uczelni są przeregulowane i powodują, że szkoły wyższe toną pod papierami – uważa wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Rozmowa dotyczyła planów reformy szkolnictwa wyższego przez resort. Prezes Polski Razem podkreślił na antenie, że obecna ustawa była tyle razy nowelizowana, że stała się nieczytelna dlatego konieczna jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Ponadto rozmowa dotyczyła także dostosowania nauki do innowacyjnej gospodarki, finansowania humanistyki, odpłatności za studia medyczne i referendum ws. przyjmowania imigrantów.

zapraszamy do wysłuchania całości audycji: http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1574139,Jaroslaw-Gowin-potrzebujemy-nowej-ustawy-o-szkolnictwie-wyzszym

IMG_6542

Minister Jarosław Gowin o planach na konkurs o nowej ustawie dotyczącej szkolnictwa wyższego. Relacja Trójki.

W środę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbył się pierwszy w tym resorcie Tweetup. Relacje z tego spotkania przedstawiło Polskie Radio- program Trójka.

Szef resortu Jarosław Gowin powiedział, że chce, aby ustawa ta powstała oddolnie i by dawała środowisku akademickiemu jak największą wolność.

Podczas spotkania minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił o priorytetach jego resortu. Będą nimi innowacyjność i związki między nauką a gospodarką, a także szkolnictwo wyższe – chodzi m.in. o jego odbiurokratyzowanie.

– Bardzo szybko – od najbliższego roku akademickiego – przeprowadzimy szereg chirurgicznych cięć, które uwolnią polskie uczelnie, studentów, wykładowców, uczonych, od kajdan biurokratycznych – zaznaczył minister.

Zapowiedział, że wkrótce będą przedstawione do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. – To są dwie największe biurokratyczne (…) bariery, które utrudniają życie środowisku akademickiemu – skomentował

zachęcamy do zapoznania się z całą relacją: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1572575,Jaroslaw-Gowin-na-poczatek-chirurgiczne-ciecia-w-szkolnictwie-wyzszym

ko

Ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska wspólnie z Wicepremierem i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Jarosław Gowin oraz prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji – poinformowali na wtorkowej konferencji, że zostanie poszerzona podstawa programowa kształcenia informatycznego na wszystkich poziomach edukacji.

Jak podkreślił wicepremier Jarosław Gowin realizacja tych dwóch celów wprowadzi Polskę do ścisłej czołówki jeśli chodzi o proces edukacyjny. „Wprowadzenie programowania do programów szkół od pierwszej klasy szkoły podstawowej to będzie drugi taki program na świecie. Nie ma też takiego kraju, w którym wszystkie szkoły mają dostęp do szerokopasmowego Internetu” – mówił Jarosław Gowin.

źródło: http://www.pb.pl/4400235,82130,zalewska-rozpoczynamy-nauke-podstaw-programowania-w-polskich-szkolach

ko1