Poseł Iwona Michałek uczestniczyła w spotkaniu Vaclava Klausa z władzami miasta Torunia. Nie tylko ci, którzy interesują się polityką wiedzą że Vaclaw Klaus to polityk czeski, który zapisał się złotymi zgłoskami w kształtowaniu rzeczywistości Europy Środkowej po upadku komuny. To on przeprowadził Czechy przez trudny okres transformacji. Przez dwa dni pan Vaclaw Klaus gościł w Toruniu na zaproszenie Kolegium Jagiellońskiego i miasta Torunia.  Spotkanie było niezwykłe, bo znakomity wykład o życiu politycznym i naukowym Vaclava Klausa, oczywiście w jego obecności, wygłosił przewodniczący Rady Miasta prof. Marcin Czyżniewski. Vaclav Klaus to nie tylko czeski mąż stanu, ale i znakomity uczony, chętnie obecnie zapraszany przez najlepsze uczelnie na świecie. Okazało się również, że prof. Klaus to znakomity mówca i ciepły, bezpośredni człowiek. Szkoda, że już nie jest czynnym politykiem, bo to człowiek z wizją!