Z inicjatywy Iwony Michałek, poseł na Sejm, w Toruniu 18 stycznia br. zostało zorganizowane spotkanie z samorządowcami sąsiednich miast, gmin i powiatów, którzy będą decydować o tym jak będzie wdrażana reforma oświaty. Zaproszenie zostało skierowane do przewodniczących i radnych z komisji zajmujących się edukacją. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Obecni byli również wójtowie a także członkowie innych komisji, którzy angażuję się w działalność na rzecz oświaty. Wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, Markiem Gralikiem, rozmawiano o tym co czeka samorządy w najbliższym czasie. Po krótkim przedstawieniu założeń reformy odbyła  się żywa dyskusja. Odpowiedzi na pytania samorządowców były bardzo rzeczowe i merytoryczne. Uczestnicy po spotkaniu wyrażali swoje zadowolenie, ponieważ znaleźli odpowiedź na większość nurtujących ich pytań. Okazało się, że wiele problemów można rozwiązać w drodze dyskusji. Wspólnie podjęto decyzję o konieczności cyklicznych spotkań na ten temat.

Iwona Michałek dziękuję przybyłym samorządowcom oraz panu Kuratorowi Markowi Gralikowi za udane spotkanie.