Dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem Iwony Michałek dotyczyła pisma do Pan Mateusza Morawieckiego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie powtórnego przeanalizowania dokumentacji projektowej trzech projektów drogowych, które Gmina Miasta Toruń złożyła w ramach konkursu dla Osi priorytetowej IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działania 4.2  – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

  1. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu;
  2. Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka w Toruniu;
  3. Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15.

W efekcie licznych interwencji ostatecznie zwiększono wsparcie z 27% do 85%  na przebudowę i rozbudowę ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu

  • Ostatecznie wartość inwestycji zamknie się w ok. 20 mln
  • Pierwotnie planowana dotacja: 27 %
  • Ostateczne dofinansowanie: 85 %

Ulica Łódzka leży w ciągu drogi krajowej nr 91 i jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Budowa i przebudowa 2,91 km drogi zapewni szybszy i bezpieczniejszy dostępu do sieci dróg krajowych, w tym S10 i A1. Nastąpi także poprawa przepustowości infrastruktury służącej wyprowadzeniu ruchu z miasta dzięki budowie drugiej jezdni i rozbudowie skrzyżowań. Ulica Łódzka stanowiąca odcinek drogi krajowej nr 91 jest jedną z najważniejszych dróg w regionie. Planowany do realizacji odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej jest bardzo istotną częścią układu komunikacyjnego usytuowanego w lewobrzeżnej części miasta. Z ulicą Łódzką ścisły związek ma budowa trasy ekspresowej S10 i planowane skomunikowanie drogi krajowej 91 z węzłem A1 Toruń-Południe.

https://bydgoszcz.tvp.pl/29294989/lodzka-wyremontuja-z-pelna-dotacja-z-unii

http://www.radiopik.pl/2,52903,walczac-o-dofinansowanie-inwestycji-w-toruniu