09 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbyło się spotkanie z pracownikami Kancelarii Sejmu, którzy przyjęli zaproszenie Poseł Iwony Michałek oraz dyrektora szkoły Wiesława Łupiny.

Wydarzenie to miało charakter edukacyjny, a pracownicy Kancelarii Sejmu chcąc przybliżyć funkcjonowanie i historię parlamentu polskiego przeprowadzili prelekcję dla uczniów I LO. Prelekcja ta zakończona wystąpieniem Poseł Iwony Michałek przybliżyła uczniów do kolejnego etapu – konkurs na temat wiedzy o Sejmie. Uczniowie w tym etapie przystępujący do testu, wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat parlamentu polskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz broszury informacyjne o sejmie, a zwycięscy: Michał Sadowski, Aleksandra Bużyńska oraz Agnieszka Wiśniewska otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu i Kancelarii Sejmu oraz Starostę Powiatu Brodnickiego. Nagrody  wręczyła Pani Poseł Iwona Michałek, która w swej pracy parlamentarnej wspiera również rozwój edukacyjny młodzieży w regionie.

Poniżej link do informacji prasowych:

https://bydgoszcz.tvp.pl/36729698/sejm-i-senat-od-kuchni-na-praktycznej-lekcji-wos

https://1lo-brodnica.edupage.org/news/#817