20 stycznia w Toruniu i 23 stycznia br. w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa podczas której Iwona Michałek podsumowała pierwszy rok swojej działalności poselskiej w Sejmie oraz w Regionie.

Podane liczby interpelacji, oświadczeń oraz przynależność do licznych komisji i grup parlamentarnych tylko częściową odzwierciedlają dużą aktywność posłanki. Iwona Michałek, na prośbę przybywających do jej biura mieszkańców, interweniuje w wielu sprawach u prezydentów miast, wojewody czy kuratora oświaty. Chętnie wspiera organizacyjnie konferencje na temat oświaty i wychowania, np. Falochron dla Młodzieży Torunia oraz inicjatywy młodych ludzi ( DroneTech 1st World Meeting Toruń 2016 ).

Szczególną uwagę przywiązuje także do rozwoju przedsiębiorczości. Wśród działań na rzecz przedsiębiorców zorganizowała debatę z Wiceministrem Piotrem Dardzińskim „Transfer nauki do biznesu” czy uzyskiwała szczegółowe  informacje w Ministerstwach szczególnie poprzez interpelacje np. interpelacja nr 8264 do Ministra Rozwoju ws. podejmowania działań celem wsparcia polskich przedsiębiorców

Interpelacje Iwony Michałem dotyczącą przede wszystkim problemów zgłaszanych głównie przez mieszkańców województwa sprawach indywidualnych ale także  przez stowarzyszenia, samorządowców, instytucje oświaty czy  przedsiębiorców.

Ze względu na swoje doświadczenie zawodowe w sposób szczególny angażuję się sprawy edukacyjne takie jak wspieranie integralności i autonomii UMK – brała czynny udział w akcji zapoczątkowanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia. Razem z Prezydentem, radnymi Miasta Torunia oraz osobami, którym nie jest obojętny los uczelni zebrano przez łącznie 6 dni ponad 10 000 podpisów. Iwona Michałek z sukcesem interweniowała także w sprawie likwidacji szkoły w Siemoniu.

Jest zawsze gotowa, aby się spotkać i porozmawiać o tym co dobrego można zrobić dla naszego Regionu. Zaprasza do kontaktowania się poprzez:

Biuro Poselskie Iwony Michałek

 Tel.: 575 372 431

i.michalek@polskarazem.pl