– Rozwój przez innowacyjność
– Krótkoterminowość nowych przepisów gospodarczych
– Wprowadzenie Wielkiego Inwestycyjnego Programu Rozwojowego

– Opodatkowanie dużych sieci handlowych
– Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych
– 50% ulga od zysków kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów badawczo-rozwojowych

– Wprowadzenie Karty Drobnego Przedsiębiorcy
– Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
– Deregulacja systemowa: radykalne ograniczenie i uproszczenie podatków oraz ograniczenie kosztów dla pracodawców

– Stabilne finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
– Zapewnienie sprawnej administracji działającej na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi
– Utworzenie jednej Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez zespolenie istniejących obecnie

– Wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego
– Modernizacja technologiczna Wojska Polskiego
– Odbudowa rezerw osobowych Wojska Polskiego

– Poprawa opieki zdrowotnej nad seniorami
– Lekarz rodzinny szybko dostępny dla każdego
– Poprawa profilaktyki zdrowotnej i opieki nad dziećmi w domu i w szkole

– Powszechne i bezpłatne przedszkola
– Prawo rodzica do decydowania, czy posłać sześciolatka do szkoły
– Likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8 lat szkoły podstawowej i 4 lat liceum

– Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce
– Wzmocnienia obecności NATO w naszej części Europy
– Reintegracja współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej