Polska Razem: Czy wspólna polityka zagraniczna w UE ma sens? Konflikt na Ukrainie

Jarosław Gowin i Paweł Kowal na konferencji w Sejmie w dniu 17 lutego 2015 r. apelowali o uzupełnienie porządku dziennego obrad 87-ego posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 18 – 20 lutego 2015 r., o punkt dotyczący informacji Prezesa Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz w sprawie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na forum Rady Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej.

– Zwracamy się o poszerzenie porządku obrad najbliższego Sejmu o informację dot. wspólnej polityki zagranicznej UE – mówił Jarosław Gowin.

Paweł Kowal podkreślił, że – Instytucje UE powinny być aktywne w sprawie Ukrainy. Czas na poważną debatę z rządem nt. tego jak realizowany jest Traktat Lizboński.

Traktat Lizboński zobowiązał państwa członkowskie m.in. do konsultowania na forum Rady Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej działań o ważnym znaczeniu dla Wspólnoty oraz ustanowił odpowiednie regulacje instytucjonalne prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że obecna sytuacja na Ukrainie wymaga wyjątkowego konsensusu i wspólnego działania wszystkich państw członkowskich. W sytuacji, gdy przy granicy Polski, więc również granicy Unii Europejskiej prowadzone są działania wojenne Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa staje się ważniejsza, niż kiedykolwiek. Bezpieczeństwo Polski, to w tym wypadku nie tylko bezpieczeństwo pojedynczego państwa, ale również całej Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze niezbędne jest przedstawienie przez Radę Ministrów Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informacji w sprawie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, która zawierać będzie odpowiedzi m.in. na poniżej postawione pytania:
1)    Czy rząd polski był poinformowany o treści planowanych negocjacji w Mińsku w poprzednim tygodniu?
2)    Jak Rada Ministrów ocenia efektywność tych negocjacji?
3)    Jak rząd polski ocenia stan bezpieczeństwa Polski wobec wojny hybrydowej prowadzonej na wschodniej Ukrainie ze wsparciem Rosji?
4)    Czy działania podejmowane przez przedstawicieli odpowiednich instytucji Unii Europejskiej (m.in. przewodniczący Rady, wysoki przedstawiciel ds. WPZiB, ESDZ)  Rada Ministrów ocenia jako wystarczające z punktu widzenia realizacji polskiej racji stanu?
5)    Czy o konkretnych działaniach organów wspólnotowych został poinformowany Prezydent RP?

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *