Iwona Michałek Poseł na Sejm RP, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Paweł Żywiecki Manager Business Link Toruń oraz przedstawiciele firm z branży kosmicznej podpisali list intencyjny wyrażając wolę współpracy, zmierzającej do rozwoju kompetencji z dziedziny SST (system detekcji, śledzenia i monitoringu ruchu satelitów i śmieci kosmicznych) i utworzenia w Toruniu Regionalnego Centrum Eksperckiego SST Europejskiej Agencji Kosmicznej. Swoje poparcie dla projektu wyraził również Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Utworzenie Centrum Eksperckiego SST w Toruniu to inicjatywa, której wcielenie w życie bardzo pozywanie wpłynie nie tylko na miasto Mikołaja Kopernika, ale także na cały region. Toruń to  doskonałe miejsca do realizacji ambitnych projektów technologicznych. Sygnatariusze listu intencyjnego wyrażają nadzieję, że starania przyniosą oczekiwany efekt, a województwo i Toruń, staną się ponownie ważnym i cenionym centrum nie tylko badań astronomicznych a także miejscem rozwoju firmy z branży kosmicznej.

Toruńskie firmy, które dziś stają się filarem tworzącej się branży kosmicznej w Toruniu udowadniają, że nawet najśmielsze marzenia mogą stać się rzeczywistością. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zauważyło ogromy potencjał rozwojowy regionu w dziedzinie obserwacji sztucznych satelitów Ziemi i zapewniło finansowanie w kwocie blisko 1,5 MLN zł w ramach dalszego rozwoju sieci teleskopów projektu naukowego Solaris, w tym właśnie w kierunku rozbudowy kompetencji obserwacji sztucznych satelitów.

  • https://bydgoszcz.tvp.pl/33369328/jest-szansa-na-regionalne-centrum-eksperckie-europejskiej-agencji-kosmicznej
  • http://www.radiopik.pl/2,0,wiadomosci-lokalne&idx=58276&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=5
  • http://www.nowosci.com.pl/torun/a/centrum-kosmiczne-w-toruniu,12309877/
  • http://www.toruntv.pl/movie/show/13176