3 lutego Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach Dużych podziękowali poseł Iwonie Michałek za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć OSP. Ochotnicze Straże Pożarne są rozmaicie wyposażone. Ta w Kamionkach Dużych ma wiele potrzeb i dużo pracy. Gaszą pożary, wyjeżdżają do wypadków na drogach lokalnych i na autostradzie A1. Przybywa im pracy zwłaszcza w okresie letnim, gdy mieszkańcy Torunia i okolic wypoczywają nad jeziorem w Kamionkach Małych. Strażacy z OSP Są bardzo zaangażowani w swoją pracę. Warto pomagać ochotniczym strażom pożarnym w pozyskiwaniu sprzętu wykorzystywanego, by pomagać poszkodowanym.