Deklaracja Założycielska Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

Warszawa, 7 grudnia 2013 r.