Adres Polska Razem
Polska Razem Zjednoczona Prawica
Wilcza 23 m. 29
00-544 Warszawa

tel. 22 253 56 22

tel. 733 061 888

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach:

9:00 – 19:00

w piątek w godzinach:

8:00 – 16:30

Dyrektor Biura
Łukasz Dudkiewicz

tel. 600 228 855

biuro@polskarazem.pl

Sekretarz Generalny
Grzegorz Kądzielawski
g.kadzielawski@polskarazem.pl

Kontakt dla mediów
media@polskarazem.pl