Adres
POROZUMIENIE
Wilcza 23 lok. 29
00-544 Warszawa

tel. 22 253 56 22
tel. 733 061 888

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach:
9:00 – 19:00

w piątek w godzinach:
8:00 – 16:30

Dyrektor Biura

tel. 600 228 855
biuro@polskarazem.pl

Sekretarz Generalny
Stanisław Derehajło

biuro@polskarazem.pl