W dniu 4 grudnia br. z inicjatywy Poseł Iwony Michałek w Zespole Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu został przeprowadzony wykład oraz konkurs wiedzy o Sejmie. Organizatorem konkursu i wykładu była Kancelaria Sejmu.  Na wykładzie poruszono kwestie współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej. W konkursie wzięło udział ok. 60 uczniów. Troje najlepszych uczestników zostało nagrodzonych przez Marszałka i Kancelarię Sejmu a wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa.  Dzięki temu spotkaniu uczniowie wzbogacili się o wiedzę na temat polskiego procesu ustawodawczego.

Źródło: TVP Bydgoszcz