W lipcu 2016 roku do Sądu Okręgowego w Toruniu wpłynął pozew Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przeciwko Iwonie Michałek o ochronę dóbr osobistych. Chodziło o to co powiedziała Posłanka na konferencji prasowej w Grudziądzu 28 czerwca 2016 roku. Pani Poseł poinformowała mieszkańców miasta o wnioskach z audytu przeprowadzonego w grudziądzkim szpitalu na zlecenie pełniącego wówczas obowiązki dyrektora. Audyt przeprowadzała firma zewnętrzna. Wnioski oczywiście były bardzo niekorzystne dla kierownictwa szpitala. Sąd w Toruniu oddalił pozew przeciwko Posłance, ale szpital się odwołał do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. 23 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny postanowił oddalić pozew argumentując, że Pani poseł  miała i ma prawo realizować obowiązek poselski poprzez informowanie wyborców o tym co dzieje się w szpitalu i o efektach podejmowanych przez siebie działań ( w lutym 2016 roku wystosowała interpelację poselską do Ministra Zdrowia w tej sprawie).

http://www.radiopik.pl/2,55808,z-konferencji-prasowej-iwony-michalek-w-grudziad