W dniu 4 października br., Iwona Michałek uczestniczyła w 15 uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. W ramach inauguracji przyjęto w poczet społeczności akademickiej nowych studentów, którzy przed władzami Uczelni złożyli ślubowanie. Podczas uroczystości Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku  Jej Magnificencja dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka wręczyła Medale Okolicznościowe z okazji jubileuszu 15-lecia uczelni. Iwona Michałek  jako gość i posłanka na Sejm RP  miała zaszczyt odczytać w imieniu Wicepremiera J. Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – list skierowany do uczelnianej społeczności. W liście Premiera wskazane były zasadnicze postulaty i założenia Konstytucji dla Nauki wprowadzającej głęboką reformę systemu szkolnictwa wyższego, ścieżki kariery i awansu doktorantów oraz kompromisowe rozwiązanie w zakresie habilitacji. Uczelnia dynamicznie się rozwija, a wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny co świetnie wprowadza młodych w życie zawodowe.