Debata samorządowa odbyła się 12 czerwca 2017 roku w toruńskim Centrum Dialogu im. Jana Pawła II. Organizatorami spotkania była Iwona Michałek, Poseł na Sejm RP oraz Adam Banaszak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Gościem specjalnym był Wicepremier Jarosław Gowin. Tematem spotkania była przyszłość samorządów terytorialnych i polityka regionalna, a także możliwości i zagrożenia, jakie stoją przed regionami.

Wicepremier Jarosław Gowin wskazując na znaczącą rolę samorządów terytorialnych oraz poruszył temat przyszłorocznych wyborów samorządowych, podczas których na listach samorządowych szczególnie uwzględnione powinno zostać młode pokolenie Polaków.

Na spotkaniu obecny był Andrzej Walkowiak, Radny Sejmiku, Marcin Ociepa Przewodniczący Rady Miasta Opola, Marak Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wojciech Kwiatkowski były Starosta Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. Na debatę przybyli licznie prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, radni, sołtysi,

Samorządowcy dyskutowali o sposobie zarządzenia środkami unijnymi, roli sejmików wojewódzkich, o potrzebie rozszerzenia kompetencji powiatów, a tym samym ich wzmocnienia. Samorządowcy pytali o  planowane zmiany w ordynacji wyborczej dotyczącej przyszłorocznych wyborów samorządowych, możliwość powrotu do wyborów majowych, dwukadencyjność w samorządach, sposób finansowania gmin i powiatów, możliwość zmniejszenia liczby radnych w radach gmin bądź tworzenie związków gmin w obrębie kilku mniejszych, stworzenie ustawy zakazującej łączenia kilku funkcji np.: uchwałodawczej z wykonawczą, sposób finansowania oświaty w gminach wiejskich oraz przyszłość małych szkół wiejskich.