W sejmie powołano parlamentarny zespół ds. motocyklistów i quadowców, któremu przewodniczyć będzie  Iwona Michałek. Posłanka od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Wschód-Zachód, które m.in. organizuje rajdy motocyklowe po Europie. Zna doskonale potrzeby oraz problematykę związaną w polskimi drogami, które dotykają bikerów od strony praktycznej. Nowy zespołu parlamentarny został powołany z inicjatywy jeźdzących na motocyklach, z różnych opcji politycznych i jak mówi Poseł Iwona Michałek: „ chcą działać ponad podziałami na rzezcz motocyklistów i quadowców”.