W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz ostatnimi doniesieniami o przelewach wynagrodzeń dla pracowników Szpitala przez wierzyciela lecznicy, Iwona Michałek Poseł na Sejm skierowała wnioski o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji  do Prezydenta Miasta Grudziądza, Dyrektora Szpitala, Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W swoich pismach Iwona Michałek pyta przede wszystkim o koszty zarządzania Szpitalem  i obsługi jego zadłużenia, wysokość finansowania Szpitala przez samorząd województwa oraz prosi o wskazanie na jakiej podstawie publiczne środki (z kontraktacji świadczeń medycznych przez Szpital) przelewane są na rachunki bankowe podmiotów trzecich. Iwona Michałek w piśmie do  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zapytała czy przekazanie firmie pożyczkowej danych pracowników Szpitala było zgodne z prawem.

Iwona Michałek złożyła również interpelację do Ministra Zdrowia  w sprawie krytycznej sytuacji finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz realizacji przez Szpital umowy o dofinansowanie ze Skarbu Państwa sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Interpelacja wkrótce będzie dostępna na stronie Sejmu.