W najlepszej uczelni w Polsce północnej czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu zainaugurowano nowy rok akademicki. Alma Mater, której Iwona Michałek jest absolwentką rozwija się bardzo dobrze, powstają nowe kierunki studiów, studenci zdobywają międzynarodowe stypendia, naukowcy publikują swoje rozprawy naukowe w czołowych światowych wydawnictwach naukowych, zdobywane są poważne granty naukowe i środki na rozwój. UMK od początku swojego powstania w 1945r. znacząco zwiększyła swój potencjał kadrowy, infrastrukturalny oraz rozwojowy stając się jedną z największych uczelni wyższych w regionie. Współpraca włodarzy Uniwersytetu z przedsiębiorcami przy kształceniu przyszłych pracowników przynosi owoce w postaci absolwentów wykształconych kierunkowo spełniających konkretne wymogi lokalnych pracodawców, błyskawicznie znajdując zatrudnienie.  Nowa Konstytucja Dla Nauki  projektowana przez Wicepremiera Gowina pozwoli dodatkowo zwiększyć  możliwości tej ambitnej uczelni i utrzymać pozycję regionalnego Lidera Uczelni Wyższych.