Po raz pierwszy organizowane Forum Zawodowców cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a także rodziców, nauczycieli oraz pracodawców i samorządowców. Celem Forum była promocja kształcenia zawodowego na wszystkich etapach edukacji, nawiązanie współpracy z  pracodawcami i ze szkolnictwem wyższym, budowanie partnerstwa na rzecz edukacji i rynku pracy a przede wszystkim wsparcie młodzieży w rozwoju i wyborze ścieżki kariery.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Iwona Michałek, Poseł na Sejm RP, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia.

Współorganizatorami byli Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

Podczas Forum można było odwiedzić stoiska szkół zawodowych prowadzonych przez GMT i Samorząd Województwa, pracodawców i uczelni wyższych, stoiska eksperckie oraz uczestniczyć w warsztatach.

Na forum obecna była pani Teresa Wargocka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która mówiła na temat reformy oświaty ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pan Piotr Dardziński, który podkreślał konieczność rozwijania przedsiębiorczości na wszystkich etapach kształcenia.

http://www.cku.torun.pl/todmidn/index.php/wydarzenia/793-torunskie-forum-zawodowcow-5

http://www.torun.pl/pl/jak-zostac-zawodowcem