W Toruniu zakończyła się dwudniowa konferencja Edukacja Przyszłości. Na spotkaniu omawiano wiele istotnych zagadnień odnoszących się do reformy oświaty  takie jak wyzwania organizacyjne stojące przed dyrektorami szkół i samorządami, pozabudżetowe środki finansowania rozwoju szkół, szkolnictwo branżowego i biznes, przykłady nowatorskich rozwiązań w kulturze i sporcie oraz wpływ najnowszych zmian w ustawie o systemie oświaty na finanse samorządów.

Konferencja rozpoczęła się od panelu pt. „Wyzwania stojące przed dyrektorami szkół związane z reorganizacją oświaty”, który prowadziła Iwona Michałek. Prelegentami byli Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Karol Małolepszy – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach (województwo mazowieckie) oraz członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice w Szkole” i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Krzysztof Błaszczyk – Wielkopolski Wicekurator Oświaty. Podczas panelu dyskutowano m.in o etapach wdrażania reformy oświaty w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, procesie wygaszania gimnazjów na przykładzie szkoły w Ząbkach, a także o roli rodziców w edukacji ich dzieci.

W konferencji uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska

http://www.nowosci.com.pl/torun/a/minister-anna-zalewska-gosciem-konferencji-na-jordankach-zdjecia,11887056/

http://www.radiopik.pl/2,53355,edukacja-przyszlosci-konferencja-w-toruniu&s=6&si=6&sp=6