17274004_10208064504164351_623488831_o

Konferencja Młodej Prawicy i Zarządu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

14.03.2017 r. odbyła się konferencja Młodej Prawicy i Zarządu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Powiat Policki, na której poruszyliśmy tematy: Projekt rządowy Maluch Plus 2017, transparentność urzędów oraz Programy zdrowotne w Gminie Police. Zważyliśmy tornister ucznia z 4-klasy, który ważył blisko 5 kg, a powinien wg. norm 3 kg, pokazaliśmy duży problem zbyt ciężkich tornistrów najmłodszych dzieci, mający duży wpływ na „zdrowy kręgosłup” naszych najmłodszych. Młoda Prawica skieruje zapytania do władz Gminy o zamontowanie szafek, bądź wydzielenie miejsc w klasach dających możliwość pozostawiania podręczników w szkole.
16832369_1316310845100619_4113459712352619177_n

Konferencja prasowa na temat reformy oświaty

18 lutego w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Iwony Michałek i Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Tematem przewodnim była reforma edukacji oraz apel prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego do Minister Anny Zalewskiej. Posłowie podkreślali, jak ważny jest spokojny dialog i potraktowanie reformy edukacji jako prawdziwej szansy na wzrost efektów kształcenia i szansy na rozwój regionu.

http://www.iwonamichalek.pl/reforma-edukacji/#more-1174

WP_20170217_18_27_44_Pro

Paweł Szliwiński Radny Wojewódzki, Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Regionalnego.

Polska naprawdę Razem!

Takim optymistycznym hasłem wypowiedzianym przez Pana Posła Leonarda Krasulskiego zakończyło się w siedzibie PiS w Elblągu spotkanie robocze przedstawicieli Koła Powiatowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
w Pieniężnie z liderem Prawa i Sprawiedliwości okręgu elbląskiego. Spotkanie odbyło się 18 lutego 2017 r. w  ramach realizacji założonego planu zadań Koła w dziedzinie polityki regionalnej, działań społecznych i gospodarczych na rok 2017.

Prezes Zarządu Koła PRZP w Pieniężnie – Zbigniew Orwat, dokonał prezentacji uczestników spotkania oraz podziękował serdecznie Panu Posłowi za życzliwe podjęcie naszej inicjatywy dotyczącej wspólnego spotkania.

Na wstępie, Pan Poseł Krasulski przedstawił ocenę dotyczącą funkcjonowania samorządów w naszym województwie i wskazał na perspektywy i dziedziny do wspólnego działania PiS i Polski Razem ZP na szczeblach gminnym, powiatowym
i regionalnym. Poseł zaznaczył, że ma wielkie nadzieje, związane z przejęciem nadzoru nad doradztwem rolniczym przez Ministerstwo Rolnictwa.
Ma nadzieję, że ułatwienie dostępu do fachowej pomocy przyczyni się do dynamicznego rozwoju terenów wiejskich. Dodatkowo Pan Poseł Krasulski zwrócił uwagę na oczekiwania społeczne związane z podejmowanymi przez Rząd decyzjami dotyczącymi reformy służby zdrowia oraz współtworzonej
z Premierem Gowinem reformy szkolnictwa podstawowego, zawodowego oraz w głównej mierze wyższego.

Radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego i członek koła
w Pieniężnie – Paweł Szliwiński, przedstawił informację nt. prac sejmiku oraz podejmowanych wspólnie z radnymi wojewódzkim PiS, inicjatywach regionalnych, w tym: w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich, a także ochrony środowiska. Paweł Szliwiński zwrócił szczególną uwagę na bardzo dobrą i merytoryczną współpracę Radnych PIS i Polski Razem ZP w sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego.

Następnie omówiono podejmowane przez Zarząd Koła Polski Razem ZP
w Pieniężnie inicjatywy, w tym odbyte spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, odbyte spotkania Radnego Pawła Szliwińskiego z wojewodą warmińsko – mazurskim, burmistrzami oraz radnymi z w naszej części Regionu.

Robocze spotkanie z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty w Olsztynie miało na celu omówienie założeń reformy oświaty i problemów w jej wdrażaniu, w tym inicjatywę utworzenia szkoły branżowej w Pieniężnie.

Pan Poseł Krasulski, w nawiązaniu do tematyki oświatowej, zaproponował współorganizację z dyrektorem jednej z placówek szkolnych z gminy Pieniężno wyjazdu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej do Sejmu i np. Muzeum Powstania Warszawskiego. Propozycja została przyjęta bardzo życzliwie i oferta zostanie przekazana do dyrektorów szkół w Pieniężnie.

Dalej w tematyce reformy oświaty część członków Koła w Pieniężnie, reprezentująca sektor MŚP wskazała na pilną potrzebę  przywrócenia tzw. szkół branżowych, które wspólnie z przedsiębiorcami umożliwią wykształcenie nowych kadr technicznych. Zauważono, że jest to bardzo istotne szczególnie teraz, gdy przedsiębiorcy coraz bardziej dotkliwie odczuwają brak młodych fachowców, niezbędnych do zdynamizowania rozwoju przedsiębiorczości na naszych terenach. W tym kontekście, Radny Paweł Szliwiński przedstawił podjętą przez Koło Polski Razem ZP inicjatywę powołania Forum Rozwoju Pieniężna, którego głównym motorem napędowym będą przedsiębiorcy. Radny dodał, że kolejnym ogniwem w budowaniu przyjaznej atmosfery dla rozwoju MŚP w Regionie ma być zaplanowana w Pieniężnie konferencja skierowana do tej grupy. Celem konferencji ma być także przestawienie elementów planu zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie źródeł finansowania dla MŚP. Przedsiębiorcy ze swej strony będą mogli wskazać na problemy, które utrudniają im rozwój małych, rodzinnych firm. Wspólnie uczestnicy konferencji będą mogli poszukać sposobów na rozwiązanie najpilniejszych dla MŚP problemów.

Pan Poseł Krasulski żywo zainteresował się tą inicjatywą i jako wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej ds. gospodarki i rozwoju zadeklarował chęć czynnego udziału w konferencji. Jednocześnie zaoferował on podjęcie próby zaproszenia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w celu osobistego zaprezentowania podczas konferencji w Pieniężnie elementów planu rozwoju gospodarki w kontekście małych firm rodzinnych.

Po spotkaniu biorący udział w debacie wykonali pamiątkowe zdjęcia zapewniając się o dalszej,  ścisłej współpracy.