zdjecie_spotkanie-z-babalski

Spotkanie członków Powiatowego Koła Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna.

W okresie przedświątecznym odbyło się spotkanie członków Powiatowego Koła Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna (woj. warmińsko-mazurskie) z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Zbigniewem Babalskim. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło w głównej mierze aktualnych tematów w dziedzinie rolnictwa, edukacji, obszarów wiejskich oraz pracy samorządów. Minister podziękował za dotychczasową aktywność naszego Koła w kontaktach z nim oraz naszkicował tematykę zagadnień, nad którymi pracuje obecnie resort. Zwrócił uwagę szczególnie na zwalczanie skutków choroby ASF, szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną, wypłatę odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych, ustawę o sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Omówił także realizację wypłat zaliczek płatności bezpośrednich za rok 2016 oraz prace nad budową przez ARiMR nowej bazy obsługi informatycznej systemem płatności bezpośrednich i usprawnieniem wypłat na lata następne. Strony spotkania podzieliły się uwagami na ten temat i przekazano Ministrowi opracowany szkic nt. możliwości usprawnienia składania przez rolników wniosków w wersji elektronicznej. Poruszone zostały również kwestie związane z reformą szkolnictwa, szczególnie w kontekście rolniczego szkolnictwa zawodowego. Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Paweł Szliwiński, przedstawił sytuację związaną z bieżącymi pracami sejmiku, w tym głównie tematykę spraw rolniczych. Poruszono także aktualny dla mieszkańców województwa temat tj. planowaną budowę spalarni śmieci w Olsztynie, jako kluczowy punkt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022. W trakcie spotkania przekazano Panu Ministrowi szereg tematów do dalszej pracy w resorcie oraz pomysłów nad rozwiązaniem niektórych z nich. Wszystkie uwagi i pomysły były przyjęte życzliwie i z dużym zainteresowaniem ze strony Pana Ministra Babalskiego. Paweł Szliwiński podjął się opracowania możliwości wdrożenia innowacyjnego elementu programu na rzecz rozwoju rolnictwa w Naszym Regionie, co spotkało się także z żywym zainteresowaniem Ministra. Koła Powiatowe Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna wyraziło także chęć włączenia się w przedsięwzięcia organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość w Naszym Regionie co spotkało się z życzliwą akceptacją Ministra. W miłej i serdecznej atmosferze przedświątecznej podjęto decyzję o kontynuowaniu spotkań i dalszej merytorycznej współpracy.

unnamed-3-1

Poseł Iwona Michałek w Radiu Pik o sytuacji w Sejm RP

Iwona Michałek w wywiadzie Radiokonferencja w Radio Pik podkreślała ważne znaczenie konstruktywnego dialogu w kontekście wydarzeń w miniony piątek w Sejmie. Strona rządowa już podjęła działania w tym kierunku ponieważ uznano za nieaktualne plany dotyczące reorganizacji obecności mediów w Sejmie. Marszałek Senatu powiedział, że wyjdzie z nową propozycją do Święta Trzech Króli. Wszystkie redakcje otrzymają propozycje zmian. Marszałek ma nadzieję, że rozmowy zakończą się kompromisem akceptowalnym przez wszystkie strony.

Iwona Michałek zaznaczyła, że Marszałek  Sejmu miał prawo do zwołania Posiedzenia Sejmu poza Salą Posiedzeń. Wszystkie decyzje Marszałka Sejmu, które podjął 16 grudnia były się zgodne z prawem, Posiedzenie Sejmu zostało zakończone a budżet na rok 2017 został przyjęty.

Iwona Michałek zwracała uwagę na skandaliczne jej zdaniem zachowanie wicemarszałków Sejmu – pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Barbary Dolniak, które blokowały fotel marszałka Sejmu. Obecne okupowanie Sejmu przez posłów Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej jest niezgodne z prawem ponieważ 9 stycznia 2008 roku ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wydał zarządzenie regulujące obecność na Sali Plenarnej poza obradami Sejmu, z którego wynika, że sala plenarna w tym czasie jest zamknięta i dostępna wyłącznie dla pracowników Kancelarii Sejmu.

Według posłanki Michałek nie widać woli rozwiązania konfliktu ze strony opozycji, ponieważ liderzy Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej po wyjściu ze spotkania z Prezydentem RP Andrzejem Dudą stawiali nowe warunki, o których wcześniej nie mówili. Wydarzenia z 16 grudnia nie były spontaniczną reakcją lecz zaplanowaną wcześniej akcją mającą na celu sparaliżowanie prac nad budżetem państwa ma 2017 rok. Świadczą o tym słowa pana posła Eugeniusza Kłopotka, który w piątek rano powiedział, że tego dnia w Sejmie „Znowu będzie wielka hucpa, walka, buczenie, krzyczenie i wyzywanie się (…)” oraz „w tej kadencji dojdzie do rękoczynów”. Natomiast posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus próbowała wnieść na sale obrad ręczny sprzęt nagłośniający, który używa się na manifestacjach ulicznych. Na szczęście Straż Marszałkowska uniemożliwiła zamiary pani poseł.

 

http://www.radiopik.pl/115,0,radiokonferencja

mz-dni-seniora-w-mordach

Poseł Marek Zagórski wziął aktywny udział w Gminnym Dniu Seniora w Mordach

Na uroczystości Marek Zagórski postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył uroczyście sześć odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.

Z tej okazji na scenie zaprezentowany został specjalnie przygotowany repertuar. Seniorzy wystąpili w kabarecie KOZIARY oraz w zespołach ludowych „Podlasianki” i „Krzymoszowianki”.