19665131_1418492258219151_6640284165047619974_n

Konferencja prasowa PRZP Region Łódzki o założeniach ustawy mały ZUS

Trzy postulaty programowe skierowane do środowisk przedsiębiorców, naukowców, a także rolników i młodych rodzin przedstawili działacze Polski Razem Zjednoczonej Prawicy w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w środę, 05 lipca. Przestawione założenia na wniosek PRZP zostały uzgodnione w ramach koalicyjnego rządu Zjednoczonej Prawicy i zostaną skierowane do  prac parlamentarnych tak, aby zostały wdrożone w najbliższym czasie w życie.

Przewodniczący Zarządu Polski Razem Regionu Łódzkiego – Włodzimierz Fisiak podsumował dotychczasowe działania oraz bieżącą sytuację polityczną w Łodzi, a także zwrócił uwagę na działania podjęte przez wicepremiera Jarosława Gowina mające na celu pozyskanie dodatkowego miliarda zł na 2018 rok z przeznaczeniem na naukę i szkolnictwo wyższe.  Dzięki dodatkowym środkom zwiększy się liczba młodych i wybitnie zdolnych naukowców, którzy zamiast wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy, dzięki nowym, dobrze płatnym stanowiskom pozostaną w swoim regionie – podkreślił Przewodniczący.

Mały ZUS dla małych firm to jeden z kluczowych rozwiązań proponowanych w trakcie kongresu przez środowisko PRZP.  Wiceprzewodniczący Zarządu struktur łódzkich Polski Razem – Hubert Gęsiarz przedstawił propozycje dotyczące nowej ustawy dla mikroprzedsiębiorstw. – W proponowanym rozwiązaniu mikrofirma, której przychód wyniesie poniżej 5 000 zł w danym miesiącu rozliczy się z ZUS według następujących zasad:  32 zł (składki społeczna i Fundusz Pracy) + 12 zł (składka zdrowotna) za każde 200 zł przychodu. Jeżeli przychód w danym miesiącu przekroczy 5 000 zł, firma zapłaci obecnie obowiązujący ryczałt – dodaje Gęsiarz.

W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący Struktur Powiatu Łaskiego – Marcin Błoński- Suk przedstawił propozycje zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  Założeniem projektu jest zmiana polegająca na wyłączeniu spod rygorów ustawy o gruntach rolnych powierzchni do 2 ha z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości powyżej 0,3 ha, łączna powierzchnia zbywanych nieruchomości w poprzedzających transakcję 5 latach kalendarzowych nie przekroczy łącznie 2 ha.  Rozwiązanie to powinno ułatwić tworzenie się siedlisk oraz budowę nowych domów jednorodzinnych.

19576035_1468977019834000_1012778034_n

Rower miejski w Grudziądzu

Dnia 29 czerwca 2017 roku w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa, na której mówiono o inicjatywie „Rower miejski w Grudziądzu” oraz sprawy bieżące W spotkaniu wzięli udział Posłowie na Sejm RP Iwona Michałek oraz Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Regionu Kujawsko – Pomorskiego Młodej Prawicy Paweł Gotowt, a także Przewodniczący Struktur Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Stanisław Szyszka.

Paweł Gotowt przedstawił projekt wprowadzenia w Grudziądzu systemu wypożyczalni rowerów miejskich, który jest ciekawą alternatywą dla komunikacji miejskiej, ale również elementem podnoszącym walory turystyczne miasta. Konsultacje społeczne wśród mieszkańców umożliwią wybór najlepszej lokalizacji stacji wypożyczenia i zdania rowerów. Wniosek budżetowy zostanie złożony we wrześniu.

Iwona Michałek odniosła się do negatywnie ocenionego przez radnych miasta Grudziądza raportu o sytuacji finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Iwona Michałek poinformowała również, że wysłała pismo do Ministra Zdrowia z pytaniami dotyczącymi bieżącej sytuacji wyżej wymienionej placówki.

Więcej na:

http://egrudziadz.pl/video/mediaitem/8323-konferencja-prasowa-uchodzcy-rower-miejski-w-grudziadzu-absoluorium-sytuacja-finansowa-szpitala.html

http://egrudziadz.pl/video/mediaitem/8324-czy-do-grudziadza-i-innych-miast-kujawsko-pomorskeigo-gdzie-rzadzi-po-przyjada-uchodzcy.html

http://egrudziadz.pl/video/mediaitem/8322-rower-miejski-w-grudziadzu-juz-od-przyszlego-roku-ruszaja-konsultacje-bedzie-projekt-obywatelski.html

https://bydgoszcz.tvp.pl/33028981/jest-pomysl-na-rower-miejski-w-grudziadzu

http://egrudziadz.pl/grudziadz/grudziadz-wiadomosci/rower-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=5vSB7tU9UR0

4

Stanisław Kruczek: Politechnikę Rzeszowską czeka dobra przyszłość

Władze Politechniki Rzeszowskiej, środowiska naukowa, studenci oraz zaproszeni goście uczestniczyli w jubileuszu Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Podczas uroczystości, po raz pierwszy w historii uczelni, nadano godność profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej. Samorząd wojewódzki reprezentował członek zarządu Stanisław Kruczek, który przekazał na ręce rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego i dziekana wydziału dr. hab. Piotra Koszelnika list od marszałka Władysława Ortyla oraz okolicznościowe odznaczenie.

Czytaj całość

http://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/5336-wydzial-budownictw
a-inzynierii-srodowiska-i-architektury-swietuje-50-lecie