Oświadczenie PRJG ws. Pana Posła Johna Godsona

Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Oświadczenie Krajowego Sądu Partyjnego
Polski Razem Jarosława Gowina

Na podstawie §40.3.5 Statutu Partii Polska Razem Jarosława Gowina w dniu 27 czerwca na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego partii Polska Razem Jarosława Gowina Krajowy Sąd Partyjny podjął decyzję o skreśleniu z listy członków partii Pana Posła Johna Abrahama Godsona. Powodem decyzji jest niezrozumiałe dla większości wyborców, członków i liderów partii głosowanie Pana Posła za udzieleniem wotum zaufania dla skompromitowanego rządu Donalda Tuska. Brak porozumienia w tak fundamentalnej dla Polski sprawie uniemożliwia nam dalszą współpracę.

Johnowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i wkład włożony w budowę naszej formacji.

Jadwiga Emilewicz
Przewodnicząca Krajowego Sądu Partyjnego
Polski Razem Jarosława Gowina

W Sejmie: działania PRJG na rzecz zbadania afery taśmowej

„Polska Razem stoi na stanowisku, że wobec kryzysu z jakim mamy do czynienia konieczne jest powołanie rządu technicznego, który zajmie się wyjaśnieniem afery i przygotowaniem przyśpieszonych wyborów. Niezależnie od tego posłowie mają możliwość już dziś prowadzić działania wyjaśniające rożne wątki afery taśmowe. Powołaliśmy specjalny zespół ekspertów, który w ramach przewidzianych w prawie możliwości będzie działał na rzecz wyjaśnienia różnych nieprawidłowości ujawnionych w nagraniach” – mówił na konferencji prasowej Polska Razem Jarosław Gowin. Więcej

Tusk i Sienkiewicz vs wolność słowa

Oświadczenie Polski Razem Jarosława Gowina

Polska Razem Jarosława Gowina z oburzeniem przyjmuje informację, że na wniosek jednego z głównych aktorów w tzw. „aferze taśmowej”, czyli ministra Bartłomieja Sienkiewicza, służby specjalne wywołują dziś presję na tych dziennikarzy, którzy poinformowali o skandalicznych działaniach członków rządu. Więcej

Gowin: Rekomendacje KE dla Polski to lista zaniechań rządu

Jarosław Gowin skomentował rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski. „Rekomendacje Komisji Europejskiej w większości są zbieżne z programem PRJG. To też niestety lista zaniechań obecnego rządu: bezrobocie młodych, potrzeba ograniczenia deficytu, konieczność uproszczenia systemu podatkowego” – mówił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie prezes PRJG.
Więcej

Oświadczenie Zarządu Polski Razem Jarosława Gowina

31 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polski Razem Jarosława Gowina. Zachęcamy do zapoznania się z treścią oświadczenia Zarządu.

Oświadczenie Zarządu Polski Razem Jarosława Gowina
1. Zarząd Polski Razem Jarosława Gowina wyraża podziękowanie wszystkim kandydatom, działaczom i sympatykom partii za zaangażowanie w kampanię wyborczą PRJG w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szczególne podziękowania kierujemy wobec 223 733 wyborców, którzy oddali w niedzielę głos na kandydatów Polski Razem Jarosława Gowina. Wasze zaangażowanie jest dla nas zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy na rzecz budowy zdroworozsądkowej partii prawicy.

2. Wynik Polski Razem Jarosława Gowina w wyborach do Parlamentu Europejskiego uznajemy za niesatysfakcjonujący. Jednocześnie zbudowane w ciągu zaledwie pół roku poparcie ponad 3% wyborców uważamy za dobrą podstawę do dalszej działalności. Uzyskane poparcie, a także wystawienie kandydatów we wszystkich okręgach, zebranie ponad 200 000 podpisów i rejestracja list w całej Polsce są dowodem na duży potencjał organizacyjny struktur zbudowanych w oparciu o zróżnicowane środowiska polityczne, obywatelskie
i samorządowe.

3. Polska Razem Jarosława Gowina będzie kontynuować działalność jako samodzielna partia polityczna. Zamierzamy wystawić kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych, a także w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015.

4. Zarząd Partii wyraża otwarcie na możliwość współpracy wyborczej z innymi środowiskami politycznymi i samorządowymi. Mamy nadzieję na współpracę różnych środowisk centroprawicowych i wolnorynkowych na rzecz zmian w Polsce. Jednocześnie podkreślamy, że otwarcie na koalicje wyborcze i współpracę polityczną możliwe jest tylko przy zachowaniu odrębności instytucjonalnej Polski Razem Jarosława Gowina, a fundamentem ewentualnych porozumień powinna być wspólnota wartości i otwarcie innych środowisk na postulaty programowe Polski Razem Jarosława Gowina.

 

Gowin: Dziś jest nas 223 733. Ilu nas będzie za rok?

Jarosław Gowin w liście do działaczy i sympatyków podziękował za poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zapowiedział dalszą ciężką pracę. „Mamy rok, by każdy z naszych wyborców przekonał trzy osoby, że czas uwierzyć w Polskę. Byśmy byli pewni sukcesu za rok musi być nas milion. Pół roku temu mało kto wierzył, że będzie nas ćwierć miliona” – pisze prezes PRJG. Zachęcamy do zapoznania się z całym listem! Więcej

Migalski: Składam zawiadomienie do prokuratury ws. Janusza Korwin-Mikkego

– Dzisiaj z Pawłem Kowalem idziemy na proces wyborczy z Januszem Korwin-Mikke, żeby odwołał te kłamliwe słowa. Te sprawy dzisiaj zostaną rozstrzygnięte przez sąd, a w czwartek zawiadamiam prokuraturę z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej za negowanie zbrodni nazistowskich, faszystowskich i komunistycznych – mówił dzisiaj Marek Migalski w „Salonie Politycznym Trójki” Więcej