mz

Marek Zagórski wzmacnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Marek Zagórski, dotychczasowy wiceminister Skarbu Państwa od dzisiaj objął obowiązki Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Transfer potwierdziła Anna Streżyńska za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Od jutra nowy, bardzo oczekiwany członek zarządu – Marek Zagórski, poseł i dotychczasowy wiceminister” – napisała na Twitterze Streżyńska.

6293a34e08668439197933484cbf0f36

Premier Gowin przedstawił nową strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego.

– Przez ostatnie lata polska nauka i uniwersytety rozwijały się, ale zbyt wolno. Po ćwierćwieczu dreptania, proponuję dekadę szybkiego marszu – powiedział Jarosław Gowin. Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił dziś swoją strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy i realizacji kluczowych zadań resortu, Jarosław Gowin ogłosił strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki. Składająca się z trzech filarów propozycja zmian i reform ma zagwarantować poprawę kondycji polskich uniwersytetów oraz zapewnić rozwój nauki.

– Przyjrzyjmy się liczbom – rozpoczął konferencję Jarosław Gowin. Na 24. PKB na świecie, Polska jest 37. jeżeli chodzi o wysokość nakładów na badania i rozwój w odniesieniu do PKB. I choć polscy naukowcy zajmują 20. miejsce, jeśli chodzi o liczbę publikacji naukowych, to nasze uczelnie są na 38. pozycji w rankingu szanghajskim.

– Co z tego wynika? Po pierwsze, mamy zdecydowanie za mało środków na naukę. Po drugie, mamy duży potencjał naukowy, który może być rozwijany, i po trzecie – mamy kłopot z polskimi uczelniami, które muszą przejść dużo głębsze reformy niż te, które były przeprowadzane w ostatnich latach – podsumował minister.

Strategia Jarosława Gowina opiera się na trzech podstawowych filarach: Konstytucji dla nauki, która przyniesie zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym, Innowacjach dla gospodarki, w których łączą się komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem oraz Nauce dla Ciebie – programowi społecznej odpowiedzialności nauki.

Konstytucja dla nauki

Pierwszym elementem Konstytucji dla nauki jest ustawa deregulacyjna, która wchodzi w życie na początku października. – Ale wyeliminowanie biurokracji, to tylko oczyszczenie przedpola – zapowiedział minister. Tym, co przyniesie szeroką reformę, jest przygotowywana właśnie Ustawa 2.0.

– Te zmiany chciałbym ogłosić na Narodowym Kongresie Nauki. Mamy rok czasu, żeby przygotować głębokie zmiany systemowe – powiedział Jarosław Gowin. – Od początku października w ramach konferencji w różnych ośrodkach akademickich rozpocznie się szeroka debata – zapowiedział minister. Podstawą do dyskusji będą koncepcje trzech zespołów wyłonionych w konkursie MNiSW.

Jarosław Gowin przyznał, że nie przesądza o wynikach debaty. – Mam jednak nadzieję, że nowa ustawa umożliwi m.in. stworzenie nowego typu uniwersytetu – uniwersytetu badawczego – tłumaczył. Te oprócz wysokiej jakości kształcenia, będą kładły nacisk również na badania naukowe. Pytany przez dziennikarzy zadeklarował, że MNiSW nie będzie wskazywać uczelni, które mają pełnić tę rolę.

Jednym z wyzwań stojących przed resortem jest wzrost umiędzynarodowienia. W tym celu minister Gowin zawołał powołanie Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej. Agencja będzie odpowiedzialna za ujednolicenie programów stypendialnych i zachęcanie studentów zagranicznych do studiowania w Polsce. Jej zadaniem będzie również odwrócenie „drenażu mózgów” i umożliwienie powrotu do kraju wybitnym polskim naukowcom.

Innowacje dla gospodarki

– Zwiększenie innowacyjności to jeden z podstawowych celów Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – przypomniał Jarosław Gowin. – Rząd przyjął już przygotowaną przez ten resort ustawę o innowacyjności, w przyszłym tygodniu prace nad nią rozpocznie parlament. Liczymy na to, że wejdzie ona w życie styczniu 2017 roku.

Modyfikacji ulegnie sposób działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBR będzie dysponentem 22 z 50 mln złotych, które Polska przeznaczy na innowacje do 2020 roku. – Musimy jednak przyznawać finansowanie skuteczniej – zastrzegł Jarosław Gowin. Zmienione zostaną zasady recenzowania, a procedury zostaną przyspieszone. – Będziemy jednak zwracali uwagę na to, żeby te pieniądze służyły określonym celom, a granty kończyły się konkretnymi wdrożeniami.

Minister wspomniał też o dwóch instrumentach finansowych, które mają zapewnić finansowanie lub kapitalizowanie innowacji w start-upach. Program Bridge VC to niemal 2 mld złotych, a realizowany wspólnie z PZU program Vitello to kolejne 500 mln. – To rzadki w Europie przykład tego, jak duża publiczna firma włącza się w działalność badawczo-rozwojową – zauważył Jarosław Gowin.

Naukowym zapleczem dla innowacyjnej gospodarki będą zreformowane instytuty badawcze. Oprócz wprowadzenia szeregu zmian, MNiSW powoła również Narodowy Instytut Technologiczny. – Będzie to sieć najlepszych instytutów badawczych, które będą służyć rozwojowi priorytetowych sektorów gospodarczych – wyjaśnił wicepremier. Reforma instytutów pozwoli również zweryfikować ich poziom i określić możliwości oraz kompetencje.

Nauka dla Ciebie

Ostatni filar nowej strategii prezentowanej przez Jarosława Gowina to Nauka dla Ciebie – szereg przedsięwzięć i programów, które mają zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni oraz instytucji naukowych. – Nauka powinna służyć każdemu z nas, nauka powinna służyć społeczeństwu. Chcemy, żeby naukowcy wyszli z murów uczelni.

Pierwszy projekt to ogłoszony w ubiegłym tygodniu Uniwersytet Młodego Odkrywcy – merytoryczne i finansowe wsparcie dla uniwersytetów dziecięcych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się naukobusy. – Będą to autobusy wyposażone w profesjonalne laboratoria badawcze, w których jeździć będą profesjonalni animatorzy przeszkoleni przez Centrum Nauki Kopernik. Chcemy, by w 2017 roku odwiedziły one przynajmniej 400 szkół – powiedział Jarosław Gowin.

Ostatni z zaprezentowanych programów to wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. – To fantastyczny fenomen społeczny trwający w Polsce od wielu lat – opowiadał minister. Pilotażowa edycja programu ruszy już w październiku, a jej budżet wyniesie 4 mln zł.

Strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego

Ogłoszona przez Jarosława Gowina strategia ma przede wszystkim przyspieszyć rozwój polskiej nauki. – Oczywiście, na polskich uczelniach działo się w ostatnich latach wiele dobrego – zauważył wicepremier, dodał jednak, że tempo tych zmian było dalekie od pożądanego. – Liczę, że powyższe propozycje staną się przedmiotem dyskusji ze środowiskiem akademickim, a ich realny kształt zobaczymy już niebawem.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-strategia-dla-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html

Prezentacja z konferencji – plik PDF Strategia na rzecz doskonałości naukowej nowoczesnego szkolnictwa wyższego partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki.pdf [2.20Mb]

 

Miłomłyn

Michał Wypij oddał hołd Danucie Siedzikównie „Ince”.

Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oddał hołd zamordowanej przez komunistów Danucie Siedzikównie „Ince”. Podczas uroczyści odsłonięcia monumentu sanitariuszce podziemia niepodległościowego Michał Wypij odczytał list od Premiera Jarosława Gowina podkreślając wagę autorytetów we współczesnych świecie w którym trudniej zachowywać się „jak trzeba”.

fot@Olsztyn24

więcej w linku:
http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/3925-w-milomlynie-upamietnili-bohaterska-sanitariusze-ak-inke-kafelek-najnowsze-slajd.html#prettyPhoto

TVPOlsztyn (1)

Michał Wypij w TVP3 Olsztyn o planach Ministerstwa Nauki.

Michał Wypij był gościem programu „Opinie” TVP3 Olsztyn. Doradca Premiera Jarosława Gowina mówił o przyjętej przez Radę Ministrów ustawie o innowacyjności autorstwa resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Oprócz tego w programie była mowa o zmianach w systemie przyznawania kredytów studenckich oraz o miejscu polskich uczelni w  Rankingu Szanghajskim.

Link do programu „Opinie” TVP Olsztyn

gowinbig

„W dużej mierze jestem ministrem, by strzec dziedzictwa cywilizacji zachodniej tutaj w Polsce” – min. Gowin o nieprzyjmowaniu muzułmanów.

– Jak pokazują doświadczenia Europy Zachodniej, oni się nie asymilują, nie akceptują zasad naszej cywilizacji. Muzułmanie mają prawo do wyznawania swoich wartości, ale to nie są moje wartości – mówi min. Jarosław Gowin w TOK FM. – Czy pan naprawdę upiera się, by mieć oczy zamknięte na to, co dzieje się w kolejnych krajach Europy Zachodniej? – pytał Jana Wróbla. Więcej