23 listopada 2017r. w Toruniu Przewodniczący Polskiej delegacji w Europejskiej Grupie Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów UE w Brukseli zorganizował konferencję poświęconą analizie sytuacji po COP 23. Miasta i regiony mają swoją rolę do odegrania w osiąganiu celów klimatycznych. Dlatego o „Biogospodarce w regionach i miastach” rozmawiali w Toruniu uczestnicy III Forum Rozwoju Miast i Regionów, z udziałem m.in. samorządowców, naukowców i osób związanych z ochroną środowiska. Adam Banaszak podkreślał w swoim wystąpieniu udział władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu porozumień klimatycznych. Władze lokalne i regionalne z całego świata stawiają sobie ambitniejsze cele niż władze krajowe, a część amerykańskich stanów podtrzymuje wolę realizacji porozumień z Paryskiego COP 21. Naukowcy z UMK w Toruniu – m.in. Prof. Daniela Szymańska, pokazywali możliwości jakie otwiera biogospodarka. Goście konferencji z Wielkiej Brytanii i Włoch opowiadali o gospodarce w obiegu zamkniętym w miastach – niemal nie produkującej opadów. Oczywiście Ochrona Środowiska nie jest tania – o tym jak sfinansować przedsięwzięcia proekologiczne opowiadali fachowcy od środków europejskich i wsparcia biznesu.