Belsko-Bjala_01

Porozumienie wnioskuje o 5-letnią kadencję dla samorządów

Porozumienie bierze aktywny udział w pracach nad nowelizacją ordynacji wyborczej do samorządu. W ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego ugrupowanie złożyło pakiet poprawek do projektu autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejszą zmianą zaproponowaną przez Porozumienie jest wydłużenie kadencji rad gmin, powiatów i samorządów województw z dotychczasowych czterech do pięciu lat. Oznacza to również wydłużenie kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów powiatowych i marszałków województw.
Propozycje Porozumienia wychodzą naprzeciw postulatom środowiska samorządowego, licznie reprezentowanego w ugrupowaniu Jarosława Gowina. Poprawki do ordynacji samorządowej są wynikiem prac Rady Samorządowej powołanej przy Zarządzie Krajowym ugrupowania 4 listopada br., w ramach której Porozumienie współpracuje z ponad 40 wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, a także radnymi wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
Reprezentantem Porozumienia w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustaw z zakresu prawa wyborczego jest Artur Zasada – doświadczony samorządowiec, Poseł do Parlamentu Europejskiego VII Kadencji, od 2015 r. Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i członek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
_forum miast Fot. Andrzej Goinski-8

Biogospodarka oraz gospodarka miejska w cyklu zamkniętym tematami konferencji EKR w Toruniu

23 listopada 2017r. w Toruniu Przewodniczący Polskiej delegacji w Europejskiej Grupie Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów UE w Brukseli zorganizował konferencję poświęconą analizie sytuacji po COP 23. Miasta i regiony mają swoją rolę do odegrania w osiąganiu celów klimatycznych. Dlatego o „Biogospodarce w regionach i miastach” rozmawiali w Toruniu uczestnicy III Forum Rozwoju Miast […]