4

Stanisław Kruczek: Politechnikę Rzeszowską czeka dobra przyszłość

Władze Politechniki Rzeszowskiej, środowiska naukowa, studenci oraz zaproszeni goście uczestniczyli w jubileuszu Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Podczas uroczystości, po raz pierwszy w historii uczelni, nadano godność profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej. Samorząd wojewódzki reprezentował członek zarządu Stanisław Kruczek, który przekazał na ręce rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego i dziekana wydziału dr. hab. Piotra Koszelnika list od marszałka Władysława Ortyla oraz okolicznościowe odznaczenie.

Czytaj całość

http://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/5336-wydzial-budownictw
a-inzynierii-srodowiska-i-architektury-swietuje-50-lecie

IMG_7999

W trakcie Forum organizowanego przez ONZ Komisarz Christios Stylianides i Koordynator Komisji NAT Komitetu Regionów Adam Banaszak w imieniu Unii Europejskiej wezwali do zwiększenia odporności miast i regionów na katastrofy naturalne.

W trakcie Światowego Forum Przeciwdziałania Klęskom Naturalnym w Cancun (Meksyk) w dniach 23-26 maj obaj zabierali głos w imieniu Unii Europejskiej. Adam Banaszak (Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) prezentował rozwiązania europejskie dotyczące miast i regionów. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in zakres odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych, ich udział w przygotowaniu planów ryzyka wynikających z dokumentu „Civil Protection Mechanism” z 2013 roku, a także nowe rozwiązanie Komisji umożliwiające przeznaczenie środków z RPO na odbudowę ewentualnych zniszczeń przy zaledwie 5%-towym udziale własnym. Adam Banaszak jest autorem opinii Komitetu Regionów UE, która m.in. definiuje odporność na katastrofy naturalne jako jeden z niezbędnych elementów przy budowie infrastruktury z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.
zdj7

Konferencja prasowa w Grudziądzu Iwony Michałek dotycząca oddalenia powództwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

W lipcu 2016 roku do Sądu Okręgowego w Toruniu wpłynął pozew Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przeciwko Iwonie Michałek o ochronę dóbr osobistych. Chodziło o to co powiedziała Posłanka na konferencji prasowej w Grudziądzu 28 czerwca 2016 roku.