20030755_1485540394844329_57388572_n

Poseł Iwona Michałek o bezpieczeństwie mieszkańców Torunia

13 lipca, na konferencji prasowej Iwona Michałek podsumowała swoją działalność na rzecz Toruńskiej Policji i bezpieczeństwa mieszkańców Torunia. Iwona Michałek jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Policji. Od momentu jego powstania poczyniła szereg kroków w kierunku poprawy warunków lokalowych komisariatów oraz zwiększenia liczby funkcjonariuszy.

Screenshot_2017-07-16-18-23-26-1

Adam Banaszak wiceprzewodniczącym ECR w Komitecie Regionów UE

W czasie odbywającej się w tym tygodniu w Brukseli sesji plenarnej Komitetu Regionów UE wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Adam Banaszak został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. Uzyskał najwięcej głosów pokonując kandydatów z Czech i Wielkiej Brytanii. Prezydentem grupy na kolejną kadencję został wybrany Holender, Rob Jonkman. Adam Banaszak jest liderem polskiej delegacji w ECR oraz koordynatorem Komisji NAT z ramienia tej grupy.

Komitet Regionów został utworzony na mocy traktatu z Mastricht w 1994 roku i składa się z przedstawicieli samorządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komitetu jest opiniowanie prawodawstwa europejskiego z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych, które odpowiadają za implementację ponad 60% stanowionego prawa.

Komitet Regionów często nazywa się senatem samorządowym co odpowiada jego zadaniom w procesie legislacyjnym UE. Bardzo aktywnym członkiem Polski Razem Zjedoczonej Prawicy w Komitecie Regionów jest także Marcin Ociepa przewodniczący Rady Miasta w Opolu.

fot. Komitet Regionów

19665131_1418492258219151_6640284165047619974_n

Konferencja prasowa PRZP Region Łódzki o założeniach ustawy mały ZUS

Trzy postulaty programowe skierowane do środowisk przedsiębiorców, naukowców, a także rolników i młodych rodzin przedstawili działacze Polski Razem Zjednoczonej Prawicy w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w środę, 05 lipca. Przestawione założenia na wniosek PRZP zostały uzgodnione w ramach koalicyjnego rządu Zjednoczonej Prawicy i zostaną skierowane do  prac parlamentarnych tak, aby zostały wdrożone w najbliższym czasie w życie.

Przewodniczący Zarządu Polski Razem Regionu Łódzkiego – Włodzimierz Fisiak podsumował dotychczasowe działania oraz bieżącą sytuację polityczną w Łodzi, a także zwrócił uwagę na działania podjęte przez wicepremiera Jarosława Gowina mające na celu pozyskanie dodatkowego miliarda zł na 2018 rok z przeznaczeniem na naukę i szkolnictwo wyższe.  Dzięki dodatkowym środkom zwiększy się liczba młodych i wybitnie zdolnych naukowców, którzy zamiast wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy, dzięki nowym, dobrze płatnym stanowiskom pozostaną w swoim regionie – podkreślił Przewodniczący.

Mały ZUS dla małych firm to jeden z kluczowych rozwiązań proponowanych w trakcie kongresu przez środowisko PRZP.  Wiceprzewodniczący Zarządu struktur łódzkich Polski Razem – Hubert Gęsiarz przedstawił propozycje dotyczące nowej ustawy dla mikroprzedsiębiorstw. – W proponowanym rozwiązaniu mikrofirma, której przychód wyniesie poniżej 5 000 zł w danym miesiącu rozliczy się z ZUS według następujących zasad:  32 zł (składki społeczna i Fundusz Pracy) + 12 zł (składka zdrowotna) za każde 200 zł przychodu. Jeżeli przychód w danym miesiącu przekroczy 5 000 zł, firma zapłaci obecnie obowiązujący ryczałt – dodaje Gęsiarz.

W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący Struktur Powiatu Łaskiego – Marcin Błoński- Suk przedstawił propozycje zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  Założeniem projektu jest zmiana polegająca na wyłączeniu spod rygorów ustawy o gruntach rolnych powierzchni do 2 ha z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości powyżej 0,3 ha, łączna powierzchnia zbywanych nieruchomości w poprzedzających transakcję 5 latach kalendarzowych nie przekroczy łącznie 2 ha.  Rozwiązanie to powinno ułatwić tworzenie się siedlisk oraz budowę nowych domów jednorodzinnych.

19576035_1468977019834000_1012778034_n

Rower miejski w Grudziądzu

Dnia 29 czerwca 2017 roku w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa, na której mówiono o inicjatywie „Rower miejski w Grudziądzu” oraz sprawy bieżące W spotkaniu wzięli udział Posłowie na Sejm RP Iwona Michałek oraz Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Regionu Kujawsko – Pomorskiego Młodej Prawicy Paweł Gotowt, a także Przewodniczący Struktur Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Stanisław Szyszka.

Paweł Gotowt przedstawił projekt wprowadzenia w Grudziądzu systemu wypożyczalni rowerów miejskich, który jest ciekawą alternatywą dla komunikacji miejskiej, ale również elementem podnoszącym walory turystyczne miasta. Konsultacje społeczne wśród mieszkańców umożliwią wybór najlepszej lokalizacji stacji wypożyczenia i zdania rowerów. Wniosek budżetowy zostanie złożony we wrześniu.

Iwona Michałek odniosła się do negatywnie ocenionego przez radnych miasta Grudziądza raportu o sytuacji finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Iwona Michałek poinformowała również, że wysłała pismo do Ministra Zdrowia z pytaniami dotyczącymi bieżącej sytuacji wyżej wymienionej placówki.

Więcej na:

http://egrudziadz.pl/video/mediaitem/8323-konferencja-prasowa-uchodzcy-rower-miejski-w-grudziadzu-absoluorium-sytuacja-finansowa-szpitala.html

http://egrudziadz.pl/video/mediaitem/8324-czy-do-grudziadza-i-innych-miast-kujawsko-pomorskeigo-gdzie-rzadzi-po-przyjada-uchodzcy.html

http://egrudziadz.pl/video/mediaitem/8322-rower-miejski-w-grudziadzu-juz-od-przyszlego-roku-ruszaja-konsultacje-bedzie-projekt-obywatelski.html

https://bydgoszcz.tvp.pl/33028981/jest-pomysl-na-rower-miejski-w-grudziadzu

http://egrudziadz.pl/grudziadz/grudziadz-wiadomosci/rower-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=5vSB7tU9UR0