Na Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze, 28 maja 2017 roku odbyły się uroczystości z okazji 57 rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich.

30 maja 1960 roku w proteście przeciwko próbom zajęcia Domu Katolickiego wystąpili mieszkańcy Zielonej Góry. Dom służył parafii do działalności duszpasterskiej i katechetycznej, a władze postanowiły przeznaczyć obiekt na inne cele. Walki uliczne mieszkańców z siłami milicji i zmotoryzowanych oddziałów milicji obywatelskiej, ściągniętych z Gorzowa Wlkp.
i Poznania trwały wiele godzin. Zatrzymano 333 osoby, skazano przed sądem 196 osób,
w kolegiach orzekających 48 osób. Kary zwłaszcza w pierwszych procesach były wysokie – nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Wielu mieszkańców Zielonej Góry zostało zmuszonych do opuszczenia miasta. Zgodnie z szacunkami w wydarzeniach tych wzięło udział ok. 5 tysięcy mieszkańców miasta.

Uroczystości upamiętniające przebieg obrony Domu Katolickiego rozpoczęły się Mszą św.
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył biskup diecezjalny Tadeusz Lityński. Oficjalne uroczystości rozpoczęły przemówienia członków Komitetu Organizacyjnego „Wydarzenia Zielonogórskie – 1960”, również Posła na Sejm RP Artura Zasady, które zostały wysłuchane przez zaproszonych gości – parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, ale przede wszystkim przez zielonogórzan, uczestników i świadków wydarzeń z 1960 roku. W trakcie uroczystości pięciu uczestników Wydarzeń Zielonogórskich, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy otrzymało Krzyże Wolności i Solidarności. Obchody zakończyło widowisko teatralne
w reżyserii dyrektora Teatru Lubuskiego oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym walki w obronie Domu Katolickiego.