30 sierpnia 2017r. pod bramą Stoczni Szczecińskiej jak co roku punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Szczecinie.
Przy tablicach upamiętniających zabitych w grudniu 1970 roku, wręczono odznaczenia państwowe twórcom pierwszej Solidarności.
Delegacja Zarządu Regionu złożyła hołd ludziom solidarności składając kwiaty pod Tablicą Pamięci.
Natomiast o 16.00 w Policach pod pomnikiem „Ludziom Solidarności” odbyła się uroczystość zorganizowana przez Obóz Zjednoczonej Prawicy. W uroczystości wzięli udział ludzie Solidarności nagrodzeni odznaczeniami państwowymi na uroczystości pod Stocznią w Szczecinie. Wspominano trudne czasy lat 80 i wpływ ludzi Solidarności na przemiany, jakie nastąpiły w naszym kraju.