Marek Zagórski

Minister Marek Zagórski o problemach przy tworzeniu holdingu rolno-spożywczego.

Marek Zagórski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa zaznacza, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja ws. utworzenia holdingu rolno-spożywczego. Zostanie ona podjęta na podstawie prac utworzonego w maju zespołu międzyresortowego. Zdaniem wiceministra w procesie utworzenia nowego podmiotu mogą wystąpić różnego rodzaju bariery. – Barierą może być to, że mówimy o spółkach bardzo odległych od siebie, choć można znaleźć […]

„Żyj po polsku”

@PolskaRazem

Zapisz się do naszego newslettera

zezwalam na przechowywanie moich danych osobowych